TK: W przepisach o regulaminach płac jest luka

 Jeśli w firmie funkcjonuje związek zawodowy, trzeba z nim uzgodnić
treść regulaminu wynagradzania lub jego zmianę. Niewydanie takiego aktu
ze względu na brak porozumienia nie powoduje naruszenia kodeksu pracy.
Przepisy zawierają jednak lukę w zakresie wypowiadania regulacji
płacowych, którą może usunąć jedynie ustawodawca. Tak wynika z wyroku
Trybunału Konstytucyjnego z 2 października 2018 r.

Strona 1 z 11