TK: Pozbawienie statusu pokrzywdzonego do zaskarżenia

Przepis uniemożliwiający poskarżenie się na
sądową decyzję o pozbawieniu statusu oskarżyciela posiłkowego, a tym
samym uniemożliwiającą udział w procesie karnym, narusza ustawę
zasadniczą – uznał wczoraj TK.

Strona 1 z 11