TK: Niekonstytucyjny brak możliwości zażalenia na pozbawienie statusu pokrzywdzonego

Brak możliwości złożenia zażalenia na postanowienie sądu pozbawiające statusu pokrzywdzonego, a co za tym idzie oskarżyciela posiłkowego, jest niezgodny z konstytucją – orzekł w środę TK. osąd jest potwierdzeniem innego orzeczenia Trybunał Konstytucyjny – z maja tego roku.

Strona 1 z 11