RPO skierował do TK przepisy o zwrocie kosztów za obrońcę

Brak możliwości zwrotu oskarżonemu kosztów obrony w przypadku uwzględnienia jego odwołania odkąd wymiaru kary poprzez sąd II instancji jest niezgodny z konstytucją – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich, który skierował w tej sprawie postulat do Trybunału Konstytucyjnego.

Strona 1 z 11